Z GPR2020
Wersja z dnia 18:33, 11 mar 2020 autorstwa Powp (dyskusja | edycje) (Powp zmienił(a) model zawartości strony Strona glowna z „zwykły tekst” na „JavaScript”)
Skocz do: nawigacja, szukaj
<div>

<div class="row" style=" margin-bottom: 20px;">
 <div class="col-xs-12 col-md-6">
  <p align="justify">
    Celem Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) jest zebranie danych o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych i&nbsp;wojewódzkich. Mierzone wielkości 
    mają kluczowe znaczenie przy utrzymaniu, modernizacji i&nbsp;dostosowaniu do potrzeb kierowców infrastruktury drogowej. Wyniki pomiarów 
    wykorzystywane są między innymi do: 
  </p>

*:  • podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków, 
*:  • opracowywania projektów organizacji ruchu,
*:  • realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i&nbsp;planowaniem rozwoju sieci drogowej, a&nbsp;także do analiz środowiskowych i&nbsp;ekonomicznych,
*:  • podejmowaniu decyzji związanych z&nbsp;klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

  <p align="justify">
    Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w&nbsp;realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, 
    uczelnie, jednostki naukowe itp.
    W ramach GPR w&nbsp;2020 określone zostaną dobowe natężenia ruchu, struktura rodzajowa (w&nbsp;tym udziału ruchu pojazdów ciężkich), roczne 
    wahania ruchu i&nbsp;inne parametry ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA i&nbsp;drogach wojewódzkich.
  </p>
 </div>
 <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Img1_anonim.jpg|center|550px|]]</div>
</div>

<div class="row" style=" margin-bottom: 20px;">
 <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Img2_v2_anonim.jpg|center|510px|]]</div>
 <div class="col-xs-12 col-md-6">
  <p align="justify">
  Generalny Pomiar Ruchu w&nbsp;2020 roku będzie charakteryzował się jeszcze większą dokładnością. Wysoką jakość zapewni wykonanie pomiarów z&nbsp;wykorzystaniem kamer wideo. Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i&nbsp;pozwala na dokumentację całego pomiaru. Doświadczenia w&nbsp;zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i&nbsp;jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i&nbsp;późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). W&nbsp;2020 roku na wszystkich drogach krajowych i&nbsp;na większości dróg wojewódzkich pomiary będą przeprowadzone właśnie tą metodą.
  </p>
 </div>
</div>

<div class="row" style=" margin-bottom: 20px;">
 <div class="col-xs-12 col-md-6">
  <p align="justify">
  GPR 2020 w liczbach:
*:  • 18,5&nbsp;tys. kilometrów dróg krajowych i&nbsp;27,5&nbsp;tys. kilometrów dróg wojewódzkich objętych pomiarem,
*:  • ok.&nbsp;2300 odcinków pomiarowych na drogach krajowych i&nbsp;ok.&nbsp;2700 na drogach wojewódzkich,
*:  • szacowane ok.&nbsp;250&nbsp;mln zarejestrowanych pojazdów na sieci DK oraz ok.&nbsp;60&nbsp;mln na DW,
*:  • 4&nbsp;pomiarów 16-godzinnych i&nbsp;5&nbsp;pomiarów 24-godzinnych w&nbsp;rocznym cyklu pomiarowym na drogach krajowych,
*:  • 7&nbsp;kategorii pojazdów silnikowych rejestrowanych w&nbsp;pomiarze oraz rowery,
*:  • 4&nbsp;typy pomiarów: automatyczne, półautomatyczne, wideo, ręczne. 
  </p>
 </div>
 <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Img3_anonim.jpg|center|550px|]]</div>
</div>


<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; color:black" >
'''Materiały informacyjne o GPR 2020'''
:*  [https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020 <span style="color:black">• Informacje o Generalnym Pomiarze Ruchu w 2020 roku na stronach GDDKiA,</span>]
:*  • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach krajowych:
:*:*    [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz1_Metoda%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 1. Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku,</span>]
:*:*    [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz2_Organizacja%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 2. Organizacja przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku,</span>]
:*:*    [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz3_Instrukcja%20o%20sposobie%20przeprowadzenia%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 3. Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku,</span>]
:*  [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_GPR_2020_%20drogi_wojewodzkie.pdf <span style="color:black">• Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich.</span>]

</div>
</div>