Z GPR2020
Wersja z dnia 18:27, 11 mar 2020 autorstwa Kmrozik (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polityka Prywatności portalu internetowego


Tożsamość administratora

Dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania portalu: Portal GPR 2020 zwanego dalej „Portalem”.

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest przez administratora danych: Inspektor ochrony danych (IOD) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gddkia.gov.pl lub listownie kierują ckorespondencję na adres siedziby administratora.


Przetwarzane dane

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych na Portalu. Podczas rejestracji nowego użytkownika na Portalu podawane są: nazwisko, imię, nazwa użytkownika, numer telefonu i adres e-mail („informacje kontaktowe”). Rejestracja użytkowników przewidziana jest wyłącznie dla pracowników administratora.

Podczas korzystania z Portalu zbierane i przechowywane są następujące dane o aktywności użytkownika na Portalu („dane sesji”):

 • • identyfikator użytkownika,
  • adres IP,
  • czas trwania sesji,
  • data wprowadzenia danych,
  • data wprowadzenia korekt,
  • data oraz zakres wprowadzonych zmian po pierwszym przekazaniu.

Podczas korzystania z Portalu zbierane i przechowywane są także następujące dane („dane tymczasowe”):

 • • ogólne informacje o przeglądarce, w tym (typy i wersje przeglądarek, system operacyjny, ustawienia językowe),
  • data i godzina dostępu do systemu internetowego oraz ilość przesyłanych danych,
  • informacje o wykorzystywanej usłudze serwerowej,
  • wersje protokołów i informacje o statusie,
  • nazwa pobranego pliku lub portalu (URL) oraz informacja, czy dostęp do portalu lub pobranie pliku zakończyło się sukcesem,
  • inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na systemy informatyczne Administratora.

Informacje kontaktowe i dane tymczasowe przechowywane są rozdzielnie, w różnych zbiorach danych.


Cel przetwarzania

Dane osobowe użytkowników Portalu, będą przetwarzane w celu zapewnienia działania Portalu, jak również udostępniania treści i usług, w tym do tego, aby:

 • • przydzielić uprawnienia dostępu do portalu (założenie konta użytkownika),
  • zarządzać dostępem do poszczególnych zasobów systemu,
  • poprawnie odtworzyć zawartość portalu internetowego,
  • dostosować i zoptymalizować zawartości portalu internetowego,
  • dostarczyć organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Portal nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych (np.: o pochodzeniu rasowym czy etnicznym, wyznaniu, informacji medycznych itd.) oraz nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.


Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane na Portalu są gromadzone w interesie publicznym i w ramach obowiązków sprawowania władzy publicznej przez administratora zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych. Przetwarzanie danych zarejestrowanych użytkowników Portalu jest niezbędne do wykonania zadania administratora realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „RODO”).


Okres przechowywania danych

Jeżeli konto użytkownika pozostaje nieaktywne przez co najmniej jeden rok lub umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych dobiegnie końca, konta użytkowników zostaną zanonimizowane (informacje kontaktowe) tj. wszystkie dane osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte oraz zablokowane (wyłączenie możliwości logowania).

Dane o aktywności użytkownika na Portalu (dane sesji) są przechowywane w dzienniku Portalu tj. w logach sesji i są automatycznie usuwane po 31 dniach od pojawienia się w dzienniku.

Informacje tymczasowe są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji (wyraźne wylogowanie lub po 24 godzinach bez aktywnego użytkowania systemu).


Odbiorcy danych

Administratorzy kont użytkowników mają dostęp do informacji kontaktowych. Dane tymczasowe i dane w dzienniku Portalu, dostępne są jedynie administratorom IT.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poza krajami UE

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza krajami wchodzącymi w skład UE lub organizacji międzynarodowej.


Prawo dostępu, sprostowania

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Prawo do usunięcia

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w okolicznościach określonych w art. 15 RODO.


Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.


Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.


Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odpowiedzialnym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z PUODO można nawiązać listownie lub poprzez skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub telefonicznie pod numerem tel.: 606-950-000.


Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia uwierzytelnienia użytkownika.Modyfikacja dokumentu informacyjnego

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.